Leverantörer

Finja erbjuder ett av marknadens bredaste produktprogram. I flera fall hittar du produkterna och lösningarna enbart hos Finja. I andra fall är fördelen för Dig att de har alla delarna för helheten.

Weber är världsledande tillverkare av torrbruk och utvecklar lösningar för nybyggnation och renovering i 43 länder.

Nordskiffer säljer till både storbyggare och till dig som privatperson. De är specialiserade på skiffer av hög kvalitet, särskilt takskiffer till skiffertak och till fasadtäckning.

Combimix har utvecklat ett helt nytt tvåstegstätat fasadsystem. Det är fukttåligt och tätar mot inträngande vatten i bakomliggande väggkonstruktion.